Sct. Georgs Gårdens Børnehave Borup

Det gode børneliv i Sct. Georgs Gårdens Børnehave

For os er det gode børneliv knyttet op på vores værdigrundlæg. Vi vil sikre os, at alle børn får en god tid hos os med gode oplevelser som indebærer tryghed, nærvær, fællesskab, læring og udvikling.

Børnene skal møde nærværende og imødekommende voksne.

Det betyder:

 • Alle børn bliver set og hørt og de voksne er til stede og er engageret sammen med børnene.
 • At vi skaber rammerne i en institution, der giver plads, rum og ro til børnenes udvikling og læring i tæt samspil med nærværende voksne.

Derfor vil vi:

 • Arbejde i mindre grupper.
 • Være bevidst om vores placering i forhold til børnene.
 • Sikre os, at alle børn får en positiv kontakt og en god relation til de andre børn og voksne.

Vi skal som voksne have den anerkende tilgang til børnene.

Det betyder:

 • Se og forstå det enkelte barns behov og forskelligheder, samt se muligheder sammen med børnene frem for begrænsninger.

Derfor vil vi:

 • Møde barnet i dets nærmeste udviklingszone.
 • I stedet for at sige: ” Jeg vil ikke have du kravler op på bordet” – siger vi: ”Jeg vil gerne have du kravler ned fra bordet” – meningen er den samme.
 • Have mere af; ” Du må gerne” mindre; ”Du må ikke”. Mindre nej – mere ja.
 • Når vi siger nej til barnet – sætter vi noget andet i stedet.

Gode læringsmiljøer.

Det betyder:

 • Skabe de bedste betingelser for børnenes læring og udvikling.
 • Styrke og udvikle børnenes relationer til andre og verden. Styrke og udvikle deres sproglige kompetencer samt fremme deres sanselige og kropslige læreprocesser.
 • At børnehaven skal være til så lidt belastning for miljøet som muligt. Vi skal alle i fællesskab bevidstgøres om natur og miljø.

Derfor vil vi:

 • Skabe rammerne i Børnehaven, der giver plads, rum og ro til børnenes udvikling og læring i tæt samspil med nærværende voksne.
 • Arbejde med planlagte aktiviteter – temaer som strækker sig over 2 mdr. Nogle gange er alle børn med, andre gange er vi i mindre grupper, hvor vi sammensætter børnene alt efter relationer og læringsmuligheder.
 • Lave flere fælles projekter på tværs af stuerne.

 

 

 

 

Under opbygning

Nyhedsbrev januar 2019

Så er vi kommet godt i gang med 2019 – vi håber alle er kommet godt ind i det nye år og vi ser frem til, at have et skønt år med jer og jeres børn.

Vi er startet året med nye projekter – projekter, hvor alle 6 læreplanstemaer indgår. Sidste år prøvede vi, for første gang, at arbejde på den måde – hvor hvert projekt varede 2 måneder og hvor alle 6 læreplanstemaer indgik. Vi har evalueret på den tilgang til den styrkede pædagogiske læreplan og fundet den god i forhold til at bidrage med børnenes trivsel og læring. Vores kerneopgave er med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan at skabe læringsmiljøer, som dagligt understøtter og bidrager til børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Til det kommende forældremøde vil et af punkterne være – ”Hvad er den styrkede læreplan for en størrelse og hvordan skal vi som Børnehave arbejde med den”?

Vi er gået i gang med projektet: ”Pædagogiske rutiner”. På opslagstavlen i fællesrummet (ved spisebordet) og i garderoben hos Regnbuen, kan I se hvordan vi arbejder med projektet og hvordan vi forventer det går ind og støtter børnene i deres udvikling.

Pædagogiske rutiner er en samlet betegnelse for de forskellige funktioner og daglige gøremål, der knytter sig til vores hverdag og pædagogikken – søvn, hygiejne, garderoben, mad. Der foregår pædagogik og læring i garderoben, ved de daglige måltider med at tælle kopper, hente mælk – gøre vogne klar, på badeværelset når børnene skal vaske hænder, have skiftet ble m.m.

De pædagogiske rutiner er skelettet i det pædagogiske arbejde og indgår centralt i vores hverdag – de foregår som kvalitativt livs- og læringsrum for børnene, og arena for udvikling af:

 • Evne til indlevelse og hjælpsomhed.
 • Selvhjulpenhed.
 • Selvstændighed.
 • Dannelse, selvdannelse, relationsdannelse.
 • Handleevne.
 • Samarbejde og deltagelse i fællesskaber.

Af andre projekter i det kommende år vil komme:

 • ”De grønne spirer”.
 • Kroppen i naturen.
 • Kunst i børnehøjde.
 • Sang og musik.

Arrangementer det kommende år.

I skrivende stund har vi ikke haft forældrebestyrelsesmøde – her laver vi et årshjul for arrangementer i det kommende år – så det vil I blive orienteret om senere. En ting er dog sikkert og det er, at vi skal have forældremøde i marts – tirsdag d. 5. marts kl. 17:30 – 20:00. I vil få en dagsorden når tiden nærmer sig, men få endelig sat kryds i kalenderen. Desuden vil vi gerne, at I gør jer tanker om, I har lyst til at deltage i forældrebestyrelsesarbejdet. Vi skal sige farvel til 5 dejlige forældre, som har gjort et stort stykke arbejde her i Børnehaven og det vil vi gerne sige tak for, men så kommer vi jo til at mangle 5 forældre som kan gå i deres sted – tænk over det – vi har brug for jer.                                                                                                                                          

Overgang fra Sommerfuglene og Piraterne til storgruppen og til SFO.

Foråret betyder, vi skal sige farvel til en masse af vores dejlige børn, som skal starte i skole. De er klar til at flyve fra reden – starter snart på besøg på skolerne og SFO`erne.  De er spændte og har sommerfugle i maven. Vi i Børnehaven vil sige tak til jer – både børn og forældre og ønsker jer alle sammen held og lykke i næste step i livet – vi håber, I vil komme og sige hej engang imellem.

At vi siger farvel til kommende skolebørn betyder også, at vi skal have en ny gruppe af store børn. Vi regner med, at gruppen bliver på 15 børn (børn som skal i skole 2020) og at de ”flytter” ned på storgruppestuen. Børnene rykker ned på stuen mandag d. 1. april. Til det kommende forældremøde vil forældre til storbørns gruppen få mere information om det ”nye” i Børnehaven – når vi går på stuerne skal I være på storgruppestuen.

I forbindelse med overgangen til storgruppen, vil der ikke blive afviklet en forældresamtale med jer – stuerne vil dog tale sammen om børnegruppen generelt. Kommer der et særligt behov fra jeres side må I endelig kontakte os.

Stuerne Sommerfuglene og Piraterne fortsætter med de 2-4-årige børn. Til at starte med en lille børneflok, men den vil stille og rolig vokse over året.

Forældrebetaling:

Forældrebetalingen – taksterne nedsættes pr. 01. maj – I kan se taksterne på den blå tavle i fællesrummet og tavlen på Regnbuestuen.

OG SÅ HAR VI BRUG FOR JERES HJÆLP:

Fredag og lørdag d. 1 og 2 februar (nu på fredag og lørdag) skal vi have gjort hovedrent i hele huset – alt skal om fredagen væk fra stuerne, kontor og garderoberne – derfor SKAL I tømme jeres barns garderobe på fredag og hvis nogle har tid eller lyst til at hjælpe med, at pakke ned er I meget velkomne – vi kan bruge jeres hjælp fra middagstid.

 

Tak fordi I fulgte med til de sidste ord i dette lan….ge nyhedsbrev.

Hilsen personalet i Børnehaven.

 

 

 

 

 

Når jeres barn har fået plads i Børnehaven vil vi gerne invitere til en samtale – hvor vi har mulighed for at fortælle lidt om os, men også hvor I har mulighed for at fortælle lidt om jeres barn og familie. Det er vigtigt at vi får informationer om barnet, således at vi kan lære det at kende. Ligeledes er det vigtigt, at I forældre modtager oplysninger om huset, så I kan føle jer trygge ved at skulle overlade barnet i vore hænder.

Vi er på vej med en velkomstpjece (se under Pjecer), som vi forventer I har læst inden den første dag.

De første dage vil det være stuens personale der følger barn og forældre. Generelt skal man regne med en tilvænningsperiode på omkring en uge. De(n) første dag(e) er man på besøg hernede om formiddagen, de næste dage prøver man måske at være alene et stykke længere tid alene. Dette er meget generelt – børnene er heldigvis ikke ens – og nogen gange går det anderledes.

Børnene lærer snart alle voksne og børn i huset at kende. Ofte sker det at både børn og forældre, jo bedre man lærer hinanden at kende, bruger de forskellige kompetencer vi som personale har.

Når et barn starter sætter vi en seddel op ved indgangen – så alle ved, at der starter en ny og har mulighed for at byde velkommen.

Førstegangsforældre får nogle gange et kulturchok når de træder ind i daginstitutionsverdenen og skal vænne sig til en institutionskultur, som ofte er meget anderledes end ens hjemmekultur. Pludselig skal man som forældre og barn forholde sig til 50 andre børn, 50 forældrepar og 10 medarbejder. Forskellige livsholdninger og meninger mødes mere eller mindre tilfældigt i et fællesskab centret om små børns læring og udvikling. Vi håber, at med vores hjemmeside samt vores lille institution med stabile og nærværende voksne og skønne børn og deres forældre kan være med til at skabe en god overgang fra hjem til Børnehave.

Under opbygning

 

Velkommen til Sct. Georg Gårdens hjemmeside.

På vores hjemmeside kan du finde information om Sct. Georg Gårdens Børnehave. For at finde rundt på siden skal du surfe ved hjælp af menuen.

Du vil kunne læse om vores pædagogiske retning. Du vil kunne gå på opdagelse i vore værdier, tanker og menneskesyn bag, samt vores metode til at organisere vores pædagogiske hverdag – læse og se en masse fra Børnehavens hverdag.

Sct. Georg Gårdens børnehave starter ved 2 år – du har derfor mulighed for, at melde dit barn ind i Børnehaven fra det er 2 år.

Børnehaven er normeret til 54 børn – en lille institution med nærværende og stabile voksne. Alle børn og voksne kender hinanden og børnene færdes trygt i hele børnehaven. Forældre og gæster siger ofte, at her er rart at være – Her er en rolig og god stemning, når man træder ind i børnehaven.

Vi har 3 grupper med ca. 18 børn på hver. To af grupperne er med børn fra 2 – 4 år og en gruppe for de største børn i børnehaven, men da børnegruppen hele tiden er i bevægelse kan grupperne variere i alder og antal børn. Vi lægger vægt på at huset fungerer som en helhed, vi er sammen på tværs af stuerne på legepladsen, på ture og ved aktiviteter i de forskellige aldersgrupper.

Børnehaven ligger i et villakvarter i Borups Nordlige del. Børnehaven blev indviet i 1968. Stuerne er indrettet med afskærmning og fleksibilitet, så det giver ro til lege og fordybelse samt mulighed for læring og udvikling. Alle stuerne har adgang til legepladsen – en dejlig stor legeplads som giver mulighed for at udfolde sig motorisk og udforske naturen på legepladsen – hoppe i vandpytter, finde dyr m.m.

Vi er certificeret som en friluftsinstitution gennem ”De grønne spirer” – naturen er et spændende redskab til at pirre nysgerrigheden, skabe en undersøgende tilgang, udfordre motorikken og sanserne, sikre en sundhed og styrke fællesskabet. Vi har en stor grøn have (foruden legepladsen), hvor vi dyrker grønsager og laver mad over bål.

Du vil sikkert med fordel kunne gå ind under ”Hvorfor eller hvorfor ikke Sct. Georgs Gårdens Børnehave” – som en hurtig scanning til, om du får lyst til at læse mere om os.

Hvis du vil se vores institution og høre med os, er du velkommen til at ringe og aftale en tid.

Vi håber du får glæde af dette – du er velkommen til at kontakte os med ros og ris samt ideer via E-mail annette.adamsen@koege.dk eller på telefon 57 52 63 49.

 


Husk at give personalet besked hvis f.eks. Jeres barn har sovet dårligt, bliver hentet på et andet tidspunkt end normalt eller bliver hentet af andre end jer selv.

Der er ikke andre end jer forældre, der får lov til at tage barnet med hjem, med mindre vi har fået besked om, at en anden henter og "hvis muligt" har været præsenteret for personen, så vi ved, at det er den rigtige, der får barnet med hjem. Dette er for alles sikkerhed.

For at vi kan planlægge aktiviteter, tage på ture osv. er det en god ide at aflevere barnet inden kl. 9.30. Er I en dag kommet lidt sent op eller har lyst til at tage det roligt og hygge med morgenmaden, så ring og fortæl os at I kommer lidt senere, så vi kan orientere en anden stue om, at I evt. kommer senere.

En grøn institution.

I sommeren 2015 fik Børnehaven Friluftsrådets Grønne Spirer Flag og Diplom.

Det betyder at vi har en aktiv grøn profil, hvor naturen er et omdrejningspunkt for mange af vores aktiviteter.

Når man, som os, har det Grønne Flag forpligter Børnehaven sig til, at have en grøn handleplan og gennemføre natur/miljø projekter. Ligeledes skal personalet deltage i Spirerkurset som er tilknyttet Friluftsrådet.

Vores intentioner for det pædagogiske arbejde i forhold til den grønne profil er:

 • At børnene bevidstgøres i at passe på naturen og de dyr der lever i og af naturen.
 • At børnene får en forståelse for nyttedyr, vilde dyr og kæledyr.
 • At børnene får mulighed for at dyrke grønsager/frugt som de så laver mad eller saft ud af.
 • At børnene bevidstgøres om hvilke muligheder naturen giver i forhold til leg og andre udfordringer – samtidig med man passer på naturen.

Vi bruger derfor naturen – skov, strand, søer. Vi har vores egen urtehave og frugtbuske/træer som børnene dyrker. Vi laver mad over bål og gerne med ting som vi selv har sået og høstet. Og vi er flittig bruger af Naturskolen i Borup.

 

 

I forbindelse med "Den styrkede læreplan" vil vi ind og arbejde med Børnehavens vision og værdier. 

Visionen om "Det gode børneliv" - hvor vi er aktive medspillere og hvor vi sikre at:

 • Vi skaber chancelighed for alle børn - så alle børn kan udnytte deres fulde potentiale.
 • Børnene sejre i eget liv.
 • Børnene forankre viden og læring - så de på sigt handler som nysgerrige og demokratiske mennesker.

I foråret 2019 vil vi ind og se på vores værdier - de skal revideres og vi skal ind og se på hvordan vi arbejder med de enkelte værdier. 

Så i løbet af 2019 vil vi komme med mere på denne side.

Vores åbningstider 

Mandag   06:00 - 17:15
Tirsdag    06:00 - 17:15
Onsdag    06:00 - 17:15
Torsdag   06:00 - 17:15
Fredag     06:00 - 16:30

Den pædagogiske hverdag

 • Kl. 06.00 åbner Børnehaven og vi har morgenmad i fællesrummet.
 • Kl. 06.00 – 09.00 har børnene også mulighed for at spise lidt fra deres madpakke i fællesrummet.
 • Kl. 08.00 åbner stuerne – men I må stadig godt aflevere jeres barn i fællesrummet.
 • Kl. 09.30 Aktiviteterne starter.
 • Kl. 11.00 Frokost på stuerne.
 • Kl. 12.00 Alle børn er på legepladsen – hver dag. De børn som har brug for at sove til middag har mulighed for, at få sig en lille lur.
 • Kl. 14.00 Frugtcafe på stuerne eller i fællesrummet.
 • Kl. 16.00 ca. Børnene samles på en stue.

Og dog: Med så mange børn og voksne samlet på et sted er der aldrig to dage som er ens, hvorfor ovenstående kun er retningsgivende.

 

Lukkedage i 2019

Institutionsbestyrelsen har februar 2019 besluttet flg. lukkedage.

Fredag d. 31. maj - dagen efter Kristi himmelfartsdag.
Onsdag d. 5. juni - Grundlovsdag.
Tirsdag d. 24. december - Juleaftensdag.
Tirsdag d. 31. december - Nytårsaftensdag. 

Åben plan.

Husets arkitektur med forholdsvis små stuer og megen plads på gangen, i garderober og fællesrum indbyder til at benytte hele huset som legeareal. Det giver børnene mulighed for at finde nicher, hvor de kan udfolde deres lege og være sammen i små grupper.

Vi tilstræber at tilbyde forskelligt legetøj og legemuligheder rundt omkring i huset, så børnene selv kan finde deres ynglings krog i huset. Ofte bruger børnene også kontoret, når de trænger til en stille stund.

Børnene har mulighed for at besøge hinanden på stuerne – hygge sig med små og store søskende og venner.

Vores åben plan betyder dog ikke, at vi aldrig lukker dørene. Nogle gange laver vi aktiviteter, der kræver fred og ro for lukkede døre. Det er vigtigt for os, at vi har blik for, hvor børnene befinder sig, selvom de er ude af syne.

En vigtig del i af barnets liv i Børnehaven er samarbejdet mellem forældre og personale. Basale følelser som tillid, tryghed og tiltro til personalet skal være til stede hos jer forældre, for at barnet kan nære samme følelser. Vi forsøger, at tydeliggøre vore pædagogiske grundholdninger, dels gennem hjemmesiden, velkomstpjece, nyhedsbreve, dokumentation, dels gennem den daglige snak og på vores forældremøder.

Børnehaven er først og fremmest børnenes hus; det er dem der skal fylde huset og forældrene kan støtte op om dette ved at træde ind i de rammer huset giver. Vi ønsker I forældre skal føle jer velkomne i huset og at I lærer både personalet, andre forældre og børn at kende. Det er vigtigt for børnene, at de føler sig set af deres legekammeraters forældre og vi ønsker at forældre både får øje for eget barn, når I er i Børnehaven, men også for de andre.

For os er det vigtigt at I føler jer ”hjemme” i huset – således, at I har et deltagende perspektiv i Børnehaven; som værende en del af et fællesskab med alle der færdes i huset og deltage aktiv i det liv, der er en stor og vigtig del af det enkelte barns verden.

Den daglige kontakt.
Vi bestræber os på at fortælle et par ord om dagens hændelser, når I henter jeres barn. Til tider har vi travlt og måske kan det være svært, at finde en personale der har tid til at tale. Nogle dage må man vente lidt med at afbryde, andre dage må man opgive og så vende tilbage til næste dag. Vores fokus er på børnene, men vi ved også, at det er vigtigt, at I som forældre får et par ord med hjem.

Hver stue har en opslagstavle, hvor der hænger billeder/historier af forskellige aktiviteter og særlige beskeder på stuen.

Forældresamtaler.
For at skabe de bedste betingelser for jeres barn, er det vigtigt, at vi har en god kontakt med hinanden.

Der findes ingen, som kender jeres barn bedre end jer som forældre, dvs. at I som forældre har ekspertviden om jeres barn, hvor vi, som professionelle, har en generel viden om børns udvikling. Derfor har vi som pædagogisk personale og I som forældre al mulig grund til at hjælpe hinanden, for at jeres barn kan få det så godt som muligt, i de timer barnet er her.

Når jeres barn starter i Børnehaven vil den første samtale være en velkomstsamtale. Her bliver I vist rundt i huset og vi vil tale med jer om jeres og vores forventninger, særlige hensyn, indkøring ol.

Når jeres barn har været i Børnehaven i over tre måneder tilbyder vi en forældresamtale. Samtalen tager afsæt i hvordan barnets trivsel og udvikling har været siden det startede i Børnehaven samt hvordan I som forældre trives i Børnehaven.

Inden jeres barn skal starte i skole tilbyder vi også en forældresamtale, med henblik på at snakke om skoleparathed. Vi taler om barnets trivsel generelt, de sociale færdigheder og om barnet er skoleparat.

Til alle vores samtaler er vi ved at udarbejde samtaleark, hvor I skal forberede jeres tanker omkring jeres barn – hvordan ser I jeres barn. Samtaleark som skal være med til at gøre samtalen mere som en dialog og et partnerskab.

Skulle der opstå ting, I ikke helt forstår eller, som vi måske ikke har fået formidlet godt nok, er det vigtigt at I henvender jer til os. Det kan være små og store ting – enten tager vi en snak her og nu eller også aftaler vi et møde.

Ud over disse samtaler, er I altid velkommen til, at bede om en samtale med stuens personale.  Personalet vil ligeledes, bede jer om en samtale, hvis de finder det nødvendigt. 

Forældremøde.
Vi afholder et forældremøde om foråret – hvor vi har valg til bestyrelserne. Desuden kan vi have et fælles tema i huset. Og stuerne inviterer til dialog omkring hverdagen på stuen.

Forældreaktiviteter.
For at alle – både børn, personale og ikke mindst forældre – kan lære hinanden bedre at kende, opfordrer vi jer at deltage i vores forskellige arrangementer. Det giver samtidig jeres barn følelsen af, at være en del af et fællesskab i Børnehaven; ” Jahh – vi skal være med til….”

Vi har aktiviteter som både er arrangeret af Børnehaven med forældrebestyrelsen samt aktiviteter arrangeret af forældrebestyrelsen alene – uden for Børnehavens åbningstid. Se under fanen kalender.

 

 

Du kan følge os på facebook. 

Facebook/Sct-Georgs-Gårdens-Borup

Vigtig om forsikring.
Sct. Georg Gårdens Børnehave har ingen kollektiv ansvar- og ulykkesforsikring. Det er forældrenes eget ansvar, at forsikre deres børn i forhold til ansvar og ulykker.

 

Sct. Georgs Gårdens Børnehave

Rønnevej 21

4140 Borup

Telefon: 57 52 63 49

E-mail: annette.adamsen@koege.dk

Brug Rejseplanen for at finde vej til os med offentlige transportmidler

Brug "Rutevejledning" på kortet for at finde vej i bil eller på cykel

 

Her kan I se vores overvejelser omkring børnenes sikkerhed når de er i vores børnehave:

 

Download: Børnesikkerhedsplan (pdf - 52 kb)

Hvorfor eller hvorfor ikke Sct. Georgs Gårdens Børnehave.

Der står en masse på vores hjemmeside. Derfor er her en kort tjekliste for, om Børnehaven er det rette sted for din familie og om du har

lyst til at læse videre.

 • Mit barn har brug for opsyn hele tiden og at der generelt er tætte rammer om børnenes leg og fantasi.
 • Som forældre har jeg ikke brug for at lære noget om opdragelse af pædagogerne.
 • Mit barn må overhovedet ikke få sukker.
 • Det er mig, som forælder der er bruger af børnehaven og organiseringen bør tilpasses forældrene.
 • Jeg vil vide alt om mit barns dag fra pædagogerne – også sovetider og hvor meget mit barn har spist.

Hvis du kan sige ja tak til ovenstående, er Børnehaven måske ikke det rette sted for din familie.

Kan du derimod genkende nedenstående i dit værdisæt, så er Børnehaven præcis stedet for dig og din familie.

 • Jeg ønsker mit barn deltager i en organiseret hverdag.
 • Mit barn skal have mulighed for, at bevæge sig rundt i hele huset og ikke begrænses til en stue.
 • Mit barn skal deltage i et miljø præget af læring og gode og udviklende relationer.
 • Mit barn har brug for at tilbringe en del tid udenfor.
 • Mit barn har brug for at lege.
 • Som forælder har jeg brug for, at pædagogerne er klare og tydelig over for mig og på konstruktiv vis kan rumme mine usikkerheder og problemstillinger.
 • Som forælder ved jeg, hvordan mit barn er hjemme hos mig/os, men jeg har brug for at få indsigt i at se mit barn i et børnefællesskab, hvor der er mange relationer og mange sammenhænge.
 • Det er børnenes hus og organiseringen har fokus på nærvær til relations arbejdet mellem børnene, men vi har også stor fokus på forældresamarbejdet.
 • Jeg vil gerne orienteres kort om mit barns dag – hvordan den har været. Stikord er fint for mig. Og ellers må jeg bede om et møde med pædagogerne, hvis der er noget jeg bekymre mig for – pædagogerne er altid klar.

 

 

Garderobe og tøj:

Barnets garderobe:
Hvert barn har en garderobeplads i garderoben. Her er der en kurv til medbragt skiftetøj samt mulighed for at hænge overtøj og stille fodtøj.

Vi vil bede Jer om, dagligt at hjælpe Jeres barn med at holde orden i garderoben. Dvs. hænger tøjet på plads og sætte sko og støvler op på hylden. Samt, at I, ved jævne mellemrum, rydder ud i tegninger og medbragt legetøj.

Hver fredag og ved ferier vil vi gerne, at I tømmer jeres barns garderobe – så har rengøringen mulighed for, at få gjort rent på pladsen.

Sikkerhed i garderoben:
I bedes være opmærksomme på, at der ikke bliver opbevaret genstande i barnets garderobe der kan være til fare for Børnehavens børn.

Vi vil bede Jer om ikke at have plastikposer liggende i garderoben. Plastikposer er sjove at lege med og oplagte til at trække ned over hovedet i en leg. Derved udgør de en sikkerhedsmæssig risiko ift. kvælning. Opbevar i stedet skiftetøj i en stofpose. Ligeledes vil vi frabede os, at der ligger små genstande, der ligeledes kan udgøre en risiko for kvælning.

Det kan godt være, at dit barn er i stand til at håndtere plastikposer og små dimser, men garderoben bruges af både store og små og ting skifter hurtigt hænder når der færdes mange børn i garderoben.

Påklædning:
At opholde sig i en daginstitution betyder leg, bevægelse og kreative udfoldelser. Derfor er det vigtigt, at barnets tøj er egnet til dette. Giv barnet tøj på, der er behageligt og giver mulighed for at barnet kan udfolde sig. Barnet skal, tøjmæssigt, kunne deltage i de aktiviteter der er i Børnehaven. Barnets tøj skal være af sådan en udformning, at det er nemt for barnet selv at tage det af og på. 

Tøj og fodtøj skal være praktisk og kunne tåle at blive beskidt og kunne holde til brug på f.eks. legepladsen, hvorfor varmt, vindtæt og vandtæt beklædning, som barnet kan røre sig i, er nødvendigt. Barnet skal desuden medbringe tøj, der er tilpasset årstiderne. Dette er vigtigt, da vi er ude i al slags vejr. 

Der skal altid ligge skiftetøj til jeres børn i institutionen; helst flere sæt, dvs. bukser, bluser, strømper, undertrøjer og gerne flere par underbukser. For at styrke børnenes selvhjulpenhed, er det en rigtig god idé, at give børnene tøj på som de selv kan tage af og på.

Fodtøj og sutsko med velcro eller som er nemme at tage på og af. Undgå ligeledes tøj med mange knapper, bælter m.m.

Vi har gode erfaringer med nedenstående beklædning, og kan derfor anbefale det.

Hele året:

 • Sutsko – gerne bløde, så barnet også kan bevæge foden, når det tumler.
 • Jakke / regnbukser.
 • Regntøj / tyk trøje
 • Gummistøvler / tykke sokker / sko / støvler

Sommer:

 • Solhat
 • Sandaler
 • Evt. solcreme (hvis I har særlige ønsker)

Vinter:

 • Flyverdragt.
 • Vinterstøvler.
 • Hue med velcrolukning eller elefanthue – snore i tøj er forbudt i Børnehaven.
 • Varme luffer med lange skafter – så vidt I kan få det.

Skiftetøj som fast er i Børnehaven:

 • Undertøj (3 sæt)
 • Strømper / strømpebukser
 • Langærmet bluse / T-shirt
 • Lange bukser / shorts

Skriv navn i barnets tøj, hvis du vil undgå at det bliver forbyttet eller forsvinder på anden vis – vi kan ikke huske, hvad der tilhører hvem.

Glemt tøj:
Alt det tøj, vi ikke kan placere, ender i stuens glemmekasse. Husk at kigge efter nu og da i den. Et par gange kommer om året bliver der tømt ud i kasserne og det tøj som ingen vil kendes ved bliver enten brugt som ekstra tøj i institutionen eller bortgivet til genbrug.

 

Socialt ansvar.

Sct. Georgs Gårdens Børnehave er en selvejende institution, med tilknytning til Sct. Georgs Gilderne i Køge, som er forankret i spejderbevægelsen.

Børnehavens personale og bestyrelse har et overordnet ønske om aktivt at påtage sig et socialt samfundsanvar. Derfor modtager børnehaven gerne mennesker, som af forskellige årsager er udenfor arbejdsmarkedet. Det er personalets og bestyrelsens ambition aktivt at bidrage til, at mennesker udenfor arbejdsmarkedet får mulighed for at oparbejde kvalitativ joberfarring, således de opnår kontakt til arbejdsmarkedet.

Børnehaven deltager aktivt i, at hjælpe de mennesker som er tilknyttet børnehaven gennem jobcentre. Dette betyder konkret, at ledelsen superviserer og giver vejledning, som kan bruges fremadrettet for det enkelte person. Det er Børnehavens målsætning at støtte og kompetenceudvikle alle mennesker, som gennem det offentlige system vil få en tilknytning til vores arbejdsplads. Med personer som har en længerevarende tilknytning ( over 1 mdr. ) til børnehaven, vil der være enten mundtlige eller skriftlige handleplaner med den enkelte person, med udgangspunkt i deres kompetencer og udviklingspotentiale. Ydermere vil der være kontakt med deres sagsbehandler på jobcenteret. Det er vigtigt for os at være en del af en reel udvikling for den enkelte.

Personalets og bestyrelsen er af den opfattelse, at det er et nødvendigt ansvar som en socialt forankret virksomhed, at påtage sig et medansvar overfor de i samfundet, der står udenfor arbejdsmarkedet.

Hygiejne og sygdom.

For at mindske forekomsten af smitte i Børnehaven er det vigtigt, at tage visse hygiejne-forholdsregler.

 • Vi har opsat spritdispenser flere steder i huset – bruges af voksne.
 • Vi har opsat ”sjove” vejledninger vedr. håndvask på badeværelserne.
 • Vi støtter og lærer børnene at vaske hænder før og efter måltidet og efter toiletbesøg.
 • Vi opfordrer forældrene til, at sørge for at barnet vasker hænder både ved ankomst og ved afhentning i Børnehaven, så evt. smitte mellem hjem og Børnehaven mindskes.

Raske børn er glade børn.
Når jeres barn starter i Børnehaven bliver det udsat for mange smittekilder. Samtidig er børns immunforsvar ikke færdigudviklet. Derfor kan I forvente, at jeres barn måske bliver syg nogle flere gange i begyndelsen af sin tid i Børnehaven. Reglerne for fremmøde i institutionen (se sundhedsstyrelsen – smitsomme sygdomme) er fastsat for at begrænse spredning af smitsomme sygdomme og samtidig er det ikke rart at være blandt så mange mennesker når man er syg. Det kan være svært at vurdere, hvornår et barn er sygt og hvornår det er rask igen – men som hovedregel siger man, at barnet skal være feberfri en dag samt at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning.

Hvis jeres barn bliver sygt i løbet af dagen, ringer vi til jer forældre med henblik på, at jeres barn skal hentes. Vi henstiller til at I kommer så hurtigt som muligt; dels af hensyn til jeres barn, dels af hensyn til smittefare ved børn og personale.

Vi er klar over, at det kan være svært at få det hele til at hænge sammen og at holdningen til syge børn hos arbejdsgivere måske ikke altid er lige omsorgsfuld, derfor observere vi altid jeres barn inden vi ringer til jer. Nogle gange vil I opleve at når I kommer hjem liver jeres barn op og virker ikke syg – men husk på, at det kan være en lettelse at komme hjem i fred og ro, når man har det skidt – det kender vi jo alle sammen.

Vi giver ikke børnene medicin og smører ej heller for øjenbetændelse eller andet – kun ved dokumenteret livstruende eller kroniske sygdom, hvor der ligger tydelig instruks for medicin givning og kun lægeordineret medicin.

Se også Sundhedsstyrelsens – Smitsomme sygdomme:

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2011/CFF/Sygdomme/SmitsommeSygdomme.pdf

 

Tavsheds – og underretningspligt:

Personalet arbejder under tavshedspligt. Hvilket betyder at ting vedrørende den enkelte familie og barn ikke diskuteres med andre forældre eller andre udenfor huset. Det er derfor I nogle gange vil kunne opleve, at vi f.eks. ikke kan oplyse om, hvem der har bidt eller slået jeres barn, idet betragtes som en irrelevant oplysning at få.

Det kan være vigtigt for os at have nogle oplysninger om forhold i hjemmet, for bedre at kunne hjælpe barnet til at kunne forstå og håndtere vanskelighederne. Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt. I tilfælde, hvor vi finder det nødvendigt at kontakte andre instanser så som PPR, talepædagog eller sundhedsplejersken, sker det aldrig uden jeres viden og samtykke.

Vi vil altid sørge for at have forældrene med i alt hvad der sker med barnet. Den eneste undtagelse er når vi skal reagere i forhold til overgreb i familien.

Underretningspligt for alle
Efter Lov om Social Service § 154 har alle, der får kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, vold, mishandling, seksuelle overgreb mv. eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, pligt til at underrette kommunen.

Fagpersoners underretningspligt
Efter Lov om Social Service § 153 har fagpersoner en særlig udvidet underretningspligt. Underretningspligten omfatter blandt andre offentligt ansatte og andre med offentlige hverv, læger, personer, der er beskæftiget ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, der for det offentlige udfører opgaver rettet mod personer med sociale eller andre særlige problemer.

Kommunens pligt
Når kommunen modtager en underretning, skal kommunen foretage en indledende vurdering af sagen. Hvis kommunen skønner, at der er forhold, der giver anledning til at tro, at barnet kan have behov for støtte, skal der iværksættes en grundig undersøgelse af barnets forhold efter servicelovens § 50, og på den baggrund vurderes, om barnet har behov for støtte.

Den, der underretter, er ikke part i sagen
Den, der er underretter, bliver ikke part i barnets eller den unges sag, og underretteren vil derfor ikke kunne få oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte kommunen giver barnet eller den unge. Kommunen skal dog senest 6 hverdage efter modtagelsen af underretning sende en kvittering for modtagelsen.

De sociale nævn og Ankestyrelsen har mulighed for af egen drift at gå ind i sager om særlig støtte til børn og unge efter reglerne i servicelovens § 65. Det betyder, at hvis en person mener, at et barn eller en ung ikke får den hjælp, som det har behov for, kan alle gå til Ankestyrelsen, der har mulighed for at gå ind i sagen, hvis den skønner, at der er behov for det. De sociale nævn og Ankestyrelsen kan pålægge kommunen at handle i en konkret sag.

Kilde: Social- og Integrationsministeriet.

Annette Adamsen

Leder

37 timer/ugen

Vibeke Soelberg

Pædagogmedhjælper

35 timer/ugen

Sommerfuglestuen

Maria Lousen

Pædagog

30 timer/ugen

Piratstuen

Dorit Filholm

Pædagogisk Grunduddannnelse

34 timer/ugen

Piratstuen

Lise Aagerup

Pædagog

35 timer/ugen

Regnbuestuen

Christine Poulsen

Pædagog

32 timer/ugen

Sommerfuglestuen

Michael

Flexjob

15 timer/ugen

Regnbueestuen

Niels Johansen

20 timer/ugen

Have -og alt muligt mand

Oliver

Studerende til 31. maj 2019

30

Regnbuestuen

Lene

Pædagogmedhjælper

29

Regnbuestuen

Emilie

Pædagogmedhjælper

21

Flyver